ABOUT US

KOMPASS AZERBAIJAN

HAQQIMIZDA

1944-cü ildə İsveçrədə yaranan KOMPASS İNTERNATİONAL informasiya sistemi B2B tipli isguzar məlumati təklif edir və dünyanin 75 ölkesində təmsilçiləri
mövcuddur. Məhsul və xidmətlər haqqinda KOMPASS markali informasiya bütün dünyada işgüzar əlaqələtin inkişafi, təhlili ücün ən etibarli vasitədir. Hal-hazirda KOMPASS İNTERNATİONAL global məlumat bazasi 75 ölkə 45 milyon sir-kət haqqinda geniş informasiyani özundə əks etdirir.
    Azərbaycanda KOMPASS sistemi 1993-cü ildən fəaliyyət gostərir. KOMPASS şirkətlər, onlarin fəaliyyeti, ticaret markalari,loqotiplər,maliyyə gostericiləri,idxal və ixrac ölkələri haqqinda pesəkar B2B məluma bazasidir.
  KOMPASS AZƏRBAYCAN məlumat bazasina 13600 şirket, onlarin buraxdiği məhsul və xidmətlər haqqinda geniş işguzar məlumatlar daxil edilmişdir. KOMPASS AZƏRBAYCAN şirkəti Azərbaycan şirkətlərl haqqinda B2B tipli çap və elekton şəkildə biznes-sorgu kitablarini hazirlayir:

* KOMPASS AZƏRBAYCAN biznes sorgu kitabi (sirketler haqqinda)
* İNFO mehsul və xidmətlər haqqinda sorgu kitabi (mehsul ve xidmetler haqqinda)
* TUR İNFO sorgu kinabi (turizm sirketleri haqqinda)
* CD-KOMPASS EXCEL formatina çevrilmiş peşəkar AZERBAYCAN melumat bazasi

  KOMPASS sistemi ilə əməkdaşliq nəticəsində Azərbaycanin bir cox sirkətləri nəinki yerli bazarda, həmçinin dünyanin bir çox ölkələrində özlərinə uğurlu biznes partnyorlar tapmisdir.

Ümid edirik ki, KOMPASSin ON-LİNE rejimində peşəkar məlumat bazasi ve buraxdigi işgüzar biznes-sorgu nəşrləri Azərbaycanin iqtisadi inkişafina və şirkətlərə öz koməkliyini göstərəcək.

If you want to read about KOMPASS International