AZSIĞORTA ASC (Xaçmaz - Şimal filialı)

Xaçmaz, Heydər Əliyev küç. 40/1
Website
(99423) 3250952
Status: -

Buy Excel file with all database!

Supplier of:

Ev əmlakının sığortası üzrə xidmətlər; Bina və qurğuların sığortası üzrə xidmətlər; Əmlak və mülkiyyətin sığortası üzrə xidmətlər; Oğurluq və qarətdən sığorta üzrə xidmətlər; Məzuniyyət və səyahətlərin sığortası üzrə xidmətlər; Avtonəqliyyat vasitələri mülki məsuliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər; Şəxsi mülki məsuliyyətin sığortası üzrə xidmətlər; Xəstəlik, əmək qabiliyyətini itirmə zamanı müntəzəm ödəmə ilə sığorta üzrə xidmətlər; İncəsənət əsərləri və əntiq əşyaların sığortası üzrə xidmətlər; Bütün risklərdən sığorta üzrə xidmətlər; Gözlənilməyən vəziyyətlərdən sığorta üzrə xidmətlər; Bədbəxt hadisələrdən sığorta üzrə xidmətlər; Daşınan nəğd pulun və qiymətli malların sığortası üzrə xidmətlər; İşə götürənin məsuliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər; İctimai nəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər; Gəmilərin gövdəsi, mühərrik qurğuları və avadanlığının sıradan çıxması və zədələnməsindən sığorta üzrə xidmətlər; Fraxt və yüklərin sığortası üzrə xidmətlər; Tikinti risklərinin sığortası üzrə xidmətlər; Yanğın və partlayışlardan sığorta üzrə xidmətlər; Sənaye maşınları, mexanizmləri və avadanlıqlarının sığortası üzrə xidmətlər; Gəlirin azalması, biznesin müvəqqəti dayanmasından sığorta üzrə xidmətlər; İşçilərin işə götürənə loyallığına zəmanətin sığortası üzrə xidmətlər; Peşəkar səhlənkarlıq, diqqətsizlik üçün məsuliyyətin sığortası üzrə xidmətlər; Mülki məsuliyyətin sığortası üzrə xidmətlər; Kənd təsərrüfatı sahəsində sığorta xidmətləri; Ev heyvanları və cins heyvanlarının sığortası üzrə xidmətlər; Sağlamlığın sığortası üzrə xidmətlər, kollektiv; Stomatoloji yardıma çəkilən xərclərdən sığorta üzrə xidmətlər; Daimi sığorta üzrə xidmətlər, xəstəlik vaxtı; Xəstəxana və klinikalarda tibbi yardıma çəkilən xərclərdən sığorta üzrə xidmətlər; Özəl tibbi yardıma çəkilən xərclərdən sığorta üzrə xidmətlər; Təkrarsığorta üzrə xidmətlər, həyatın sığortasından başqa;