İstilik təsərrüfatı idarəsi

Bərdə, Ü.Hacıbəyov küç. 12
Website
(99420) 2053140

Buy Excel file with all database!

Supplier of:

Mərkəzi rayon istilik xidmətləri; Qaz, su təchizatı və istilik sistemlərinə nəzarət və onlara texniki xidmət, bina və tikililərdə; Soyuq su təchizatı sistemlərinin quraşdırılması, təmiri və onlara texniki xidmət üzrə podratçılar; İsti su təchizatı sistemlərinin quraşdırılması, təmiri və onlara texniki xidmət üzrə podratçılar; Mərkəzi isitmə sistemlərinin quraşdırılması, təmiri və onlara texniki xidmət üzrə podratçılar; İsti hava və qazla qızdırılan isti şüa buraxan isitmə sistemlərinin quraşdırılması üzrə podratçılar;