Səyyar mexanikləşdirilmiş dəstə N 15

Bərdə, Qaradəmirçi kəndi
Website
(99420) 2052771

Buy Excel file with all database!

Supplier of:

Binaların rekonstruksiyası və bərpası üzrə podratçılar; Sanitar-texniki avadanlığın, qaz, su, kanalizasiya, isitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırma sistemlərinin qurulması və onlara texniki xidmət üzrə podratçılar;