ŞORTƏPƏ aqro-istehsal müəssisəsi

Bərdə, Şatırlı kəndi
Website
(99420) 2052799

Buy Excel file with all database!

Supplier of:

Kənd təsərrüfatı kooperativ assosiasiyaları; Süd məhsulları tədarükçülərinin kənd təsərrüfatı kooperativləri və assosiasiyaları; Dənli bitki tədarükçülərinin kənd təsərrüfatı kooperativləri; Meyvə və tərəvəz tədarükçülərinin kənd təsərrüfatı kooperativləri və assosiasiyaları;