Yapı Kimyasalları Zavodu

Goranboy,
Website
(99422) 2479260

Buy Excel file with all database!

Supplier of:

Yapışqanlar, sintetik, saxsı, kvars və mika üçün; Yapışqanlar, sintetik, döşəmə örtüləri üçün; Yapışqanlar, sintetik, deşiklərin və aralıqların doldurulması üçün; Sement məhlulları, pastalar və qatışıqlar, keramika plitələri və kaşı döşəmək üçün;