0001 saylı Xəstəxana
Supplier of:
Xəstəxanalar, ümumi, çox profilli, təcili yardım mərkəzləri;
0002 saylı Xəstəxana, M. Əfəndiyev adına
Supplier of:
Xəstəxanalar, ümumi, çox profilli, təcili yardım mərkəzləri;
0003 saylı Xəstəxana
Supplier of:
Xəstəxanalar, ümumi, çox profilli, təcili yardım mərkəzləri;
0005 saylı Xəstəxana
Supplier of:
Xəstəxanalar, ümumi, çox profilli, təcili yardım mərkəzləri;
0006 saylı Xəstəxana, Məlikov adına
Supplier of:
Xəstəxanalar, ümumi, çox profilli, təcili yardım mərkəzləri;
0007 saylı Xəstəxana
Supplier of:
Xəstəxanalar, ümumi, çox profilli, təcili yardım mərkəzləri;