ABOUT KOMPASS

KOMPASS HAQQINDA

1944-cü ildə İsveçrədə yaranan KOMPASS İNTERNATİONAL informasiya sistemi
B2B
tipli isguzar məlumati təklif edir və dünyanin 75 ölkesində təmsilçiləri
mövcuddur. Məhsul və xidmətlər haqqinda KOMPASS markali informasiya
bütün dünyada işgüzar əlaqələtin inkişafi, təhlili ücün ən etibarli
vasitədir.
Hal-hazirda KOMPASS İNTERNATİONAL global məlumat bazasi 75 ölkə 45
milyon sir-kət haqqinda geniş informasiyani özundə əks etdirir.
Azərbaycanda KOMPASS sistemi 1993-cü ildən fəaliyyət gostərir.
KOMPASS şirkətlər, onlarin fəaliyyeti, ticaret
markalari,loqotiplər,maliyyə gostericiləri,idxal və ixrac ölkələri
haqqinda pesəkar B2B məluma bazasidir.
KOMPASS AZƏRBAYCAN məlumat bazasina 13600 şirket, onlarin buraxdiği
məhsul və xidmətlər haqqinda geniş işguzar məlumatlar daxil edilmişdir.
KOMPASS AZƏRBAYCAN şirkəti Azərbaycan şirkətlərl haqqinda B2B tipli çap
və elekton şəkildə biznes-sorgu kitablarini hazirlayir:

* KOMPASS AZƏRBAYCAN biznes sorgu kitabi (sirketler haqqinda)
* İNFO mehsul və xidmətlər haqqinda sorgu kitabi (mehsul ve xidmetler
haqqinda)
* TUR İNFO sorgu kinabi (turizm sirketleri haqqinda)
* CD-KOMPASS EXCEL formatina çevrilmiş peşəkar AZERBAYCAN melumat bazasi

KOMPASS sistemi ilə əməkdaşliq nəticəsində Azərbaycanin bir cox
sirkətləri nəinki yerli bazarda, həmçinin dünyanin bir çox ölkələrində
özlərinə uğurlu biznes partnyorlar tapmisdir.
Ümid edirik ki, KOMPASSin ON-LİNE rejimində peşəkar məlumat bazasi ve
buraxdigi işgüzar biznes-sorgu nəşrləri Azərbaycanin iqtisadi inkişafina
və şirkətlərə öz koməkliyini göstərəcək.