Fəaliyyəti:


Texnoloji avadanlıqların servisi üzrə xidmət:
Kompressorlar, nasoslar və müxtəlif daxili yanma mühərriklərinin quraşdırılması, istismarı,
təmiri və tənzimlənməsi. Şirkətin mütəxəssisləri müxtəlif növ texniki avadanlıqların servisi və
onların təmiri xidmətlərini göstərir. Bundan başqa, dəzgahların (verstakların), iş stollarının,
metalkonstruksiyaların, o cümlədən qeyri-standart lövhə avadanlığının istehsalı və yığılması ilə məşğul olur;


Texnoloji avadanlıqların satışı:
«ASER» MMC şirkəti Azərbaycan, Türkmənistan və Gürcüstan şirkətlərini avadanlıq və
materiallarla təchiz edir. SEKO, WILO, GEN SET, Veteran-Berezka, Promarmatura, Evrokran
GmbH, NOV, «Votkinsk Zavodu» TE ASC və s. təşkilatların distribyutorudur, bundan əlavə
Rusiya, Ukrayna, Fransa, Almaniya və İtaliyanın bir çox şirkətləri ilə yaxın əməkdaşlıq
yaradılmışdır.