Bilev Insaat MMC

Onduline Zigana Tile

En – 89 sm

Uzunluq – 200 sm

Net bağlama sahəsi – 1.5 m²

Qalınlıq – 3.5 mm

Ağırlıq – 6 kq/lövhə

 

 

Onduline Zigana Tile lövhələri bitum hopdurulmuş üzvi liflər və xüsusi qətranın

birləşməsindən ibarətdir. Zigana Tile Onduline Avrasya bitum əsaslı lövhə

ailəsinin yeni bir üzvüdür. Yeni seqmentli dizaynı ilə düzgün tətbiqdən sonra

damınıza son dərəcə estetik bir görüntü qazandırır.

 

 

3.5 mm – lik lövhə qalınlığı ilə sərt iqlim şəraitində son dərəcə dözümlüdür.

Doğru tətbiq olunduqda hər cür iqlim şəraitində qətiyyən su keçirməz.

Mükəmməl su keçirimsizliyinə sahib olan Zigana Tile lövhələri elastik quruluşu sayəsində çatlamır.

Ekolojidir, qətiyyən paslanmır, kiflənmir və təmirə ehtiyacı yoxdur.

Fərqli duzlardan, asit və alkalillərdən hər hansı bir dəyişiklik yaranmaz.

Dam konstruksiyalarında hər m²-ə 4kq ağırlıq düşür, tətbiqi asandır və ən yüngül dam örtüklərindən biridir.

Geniş aksesuar seçimi ilə hər növ damlarda tətbiq olunur.

 

 

Tərkibi: üzvi liflərlə bitumun bəlli bir miqdarda homogen olaraq yüksək temperaturda hopdurulması ilə əldə olunan bir qarışımdır.

 

 

Tətbiqi: damlarda və tikililərin divarlarında su izolyasiyasında istifadə olunur.

 

 

Tətbiq üsulu: xüsusi mismarla vurulur, endən – 1 kanal, boyundan isə 14sm üst – üstə qoymaqla tətbiq olunur.

 

 

Səthi: qeyri/üzvi rəngli boya ilə rənglənir.

 

 

Saxlanma şəraiti: Paletlərdə saxlanılır, paletlər qətiyyən üst –üstə qoyulmamalı, günəşdən və yağışdan qorunmalıdır.