0001 saylı Xəstəxana
0002 saylı Xəstəxana, M. Əfəndiyev adına
0003 saylı Xəstəxana
0005 saylı Xəstəxana
0006 saylı Xəstəxana, Məlikov adına
0007 saylı Xəstəxana