CONTACT

Phone

+994 50 289 09 41

+994 50 369 99 23

W H A T S A P P

+994 50 369 99 23

E-MAIL

info@kompass.az

ramiz@kompass.az

Write to us